Hartelijk dank voor uw reparatieaanvraag/Thank you for your repair request.

Uw ticketnummer is/Your ticket number is: 

Er is een bevestigingsmail naar u gestuurd met vervolgstappen/A confirmation email has been sent to you with follow-up steps.

Een medewerker van CUE-Support B.V. zal contact met u opnemen voor de verdere afhandeling/an employee of CUE-Support B.V. will contact you for further processing.

Indien u geen bevestigingsmail hebt gekregen, controleer uw spam box/In case you do not receive the confirmation email, please check your spam folder.

Call Now Button