Erik Huizinga – 2012

mrt 07

Het lijkt zo’n modewoord: ontzorgen. Toenemende technische en uitvoerbare complexiteit van wat bij Nieuw Communiceren komt kijken, dwingt tot strategische en terzake kundige partners die dat juist wel doen: ontzorgen. Na ruim 28 jaar actief te zijn in de hectische wereld van het audiovisueel en crossmediaal produceren, van conventionele publiekstelevisie naar interactieve web-tv applicaties, is het een verrijking in CUE, meer in de persoon van Roger Creemers zelf, DIE partner gevonden te hebben. Zijn inzichten en kennis van de markt maakt het ons mogelijk bestaande en nieuwe klanten te kunnen blijven adviseren over up-to-date en state-of-the art hard- en softwarematige applicaties zodat door ons ontwikkelde formats kunnen worden ingezet. Niet dat we het vaak nodig hebben maar als er een persoon rondloopt die weet wat After-Sales betekent, of directe actie in geval van zeldzaam voorkomende calamiteiten: Creemers…

Call Now Button